Gummiduk

Gummi är en grupp polymera organiska ämnen med elastiska egenskaper som ingår i gruppen elaster. Det finns två typer av gummi: växtgummi och syntetiskt gummi.

Gummitillverkning karakteriseras av den s.k. vulkaniseringen, eller vulkningen. Denna process innebär att de långa molekylkedjorna i utgångsmaterialet tvärbinds, ofta med hjälp av svavel. Gummimaterialen liknar i det här avseendet härdplaster, men gummi har färre tvärbindningar. Genom att välja materialsammansättning kan gummimaterialen tilldelas egenskaper inom ett mycket brett område, från de allra mjukaste till hårda och styva material. Gummits hårdhet mäts i IRDH (International Rubber Hardness Degrees).

Vanliga produkter av, eller med beståndsdelar av, gummi är gummilister,  maskinremmar, fjäderelement, vibrationsdämpare, slangar, packningar, transportband.

Som material i avancerade hydraulsystems tätningselement, där ricinolja används, är naturgummi överlägset andra material, på grund av naturgummits höga elasticitet och beständighet mot ricinolja.

Karlstad Vulk och Montage tillhandahåller gummidukar i flera olika former och storlekar för att uppfylla dina behov på arbetsplatsen. Kontakta oss så hjälper vi dig med en specialanpassad lösning.