Motorer & Växlar

En elektrisk motor konverterar elektrisk energi till mekanisk energi (rörelseenergi). De flesta elektriska motorer arbetar genom att utnyttja elektromagnetism men det finns även motorer som utnyttjar andra elektriska fenomen såsom elektrostatiska krafter och den piezoelektriska effekten. Den grundläggande principen på vilken de elektromagnetiska motorerna bygger är att en kraftverkan utövas på en strömförande ledare som är innesluten i ett magnetiskt fält. Kraften beskrivs av Lorentzkraften enligt vilken kraften är vinkelrät mot både ledare och det magnetiska fältet.

Växellådan är en del av drivlinan (kraftöverföringen/transmissionen) mellan motor och drivhjul. Växellådor återfinns i ett stort antal maskiner av skilda slag. Dess funktion är att ändra utväxling beroende på hastighet och kraftbehov. Detta sker vanligen med hjälp av olika kugghjulskombinationer i växellådan. Litet kugghjul mot stort minskar varvtalet (farten) men ökar dragkraften/vridmomentet och stort mot litet ökar varvtalet men med mindre dragkraft som följd.

Karlstad Vulk & Montage tillhandahåller motorer och växlar till flera olika applikationer inom industribranschen och hjälper dig gärna med specialanpassade lösningar för dina behov.