Service & Montage

Karlstad Vulk & Montage vill erbjuda marknadens bästa service till våra kunder. Därför utför vi service såväl i vår verkstad som i fält på er arbetsplats.

Service i verkstad: I vår verkstad utför vi alla typer av arbete som hänger samman med vår verksamhet såsom skärningar, varmvulk, kallvulk, beläggningar, skarvning, lagning, renovering, etc.

Service i fält: Med våra väl utrustade servicebussar kan vi ta med flera av verkstadens möjligheter ut till dig som kund för att ha möjlighet att hjälpa dig med lösningar direkt på plats.

Jourverksamhet: Om du får akuta problem kan vi snabbt vara på plats när som helst på dygnet via vårt system med 24h jour.

Kontakta Karlstad Vulk & Montage så hjälper vi dig med dina service- & montageärenden.