Slangar

En slang är avsedd för att transportera flytande, fast eller gasformigt material. Olika applikationer ställer olika krav på slangens egenskaper varför det är viktigt att välja rätt slang för dina ändamål.

I Karlstad Vulk & Montages standardurval ingår t.ex. slangar för livsmedel, industri, vatten, tryckluft, kemikalier, petroleumbaserade produkter, spånsugning och materialtransport. Vårt breda utbud av industrislang och tillbehör, samt vårt kunnande inom området, gör att vi alltid kan finna en lösning för just din applikation.

Gemensamt för alla våra slangar är slitstyrkan och den höga säkerhetsfaktorn. Till varje slang finns ett flertal kopplingstyper i olika material för att anpassa användningsområdet.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt typ av slang för dina ändamål.